Radviliškio vairavimo mokykla

3.png6.png6.png5.png5.png
Today1
Yesterday11
This week29
This month90
Total36655

Visitor Info

  • IP: 3.236.146.28
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 07 December 2022 05:48


3.MOKYMO KURSŲ GALUTINIŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Vairavimo mokykla mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitas vykdo vadovaujantis Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimais.
3.2.Teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau - teorijos galutinė įskaita) vykdymo tvarka:
3.2.1. teorijos galutinė įskaita vykdoma tada, kai mokinys yra baigęs vairuotojų teorijos mokymo kursą;
3.2.2. teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą;
3.2.3. mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas, kurį sudaro 30 klausimų (25 bendrieji kalusimai ir 5 specifiniai klausimai pagal transporto priemonių tkategoriją), atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčios po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas; testui spęsti skiriama 30 minučių, o jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys yra įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių;
3.2.4. teorijos žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama (išlaikyta), jei mokinys teisingai atsakė į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimus), o įskaita yra neišlaikyta, jei mokinys teisingai atsakė į mažiau kaip 24 klausimus;
3.2.5. prieš teorijos galutinę įskaitą mokiniai supažindinami su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais, o iškart po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys yra supažindinamas su neteisingais atsakytais testo klausimais ir mokiniui paaiškinama, jei jam nėra aiškus teisingas atsakymas į klausimą;
3.2.6. mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) įrašomi į elektroninę informacijos laikmeną ir saugomi vienerius metus nuo įskaitos vykdymo datos, rezultatai įrašomi ir į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.
3.3. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka:
3.3.1. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdomos tada, kai mokinys yra baigęs vairavimo mokyklos patvirtintą praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išleikę teorijos galutinę įskaitą, o kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“;
3.3.2. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys apima vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą
3.3.3. mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:
3.3.3.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas ir pan.);
3.3.3.2. paleisti automobilio variklį ir pradėti važiuoti;
3.3.3.3. atlikti ne mažiau kaip du iš šių mokymo elementų vairavimo mokymo aikštelėje: vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, važiuodamas į priekį ir atbulomis;
3.3.3.4. saugiai ir ekonomiškai vairuoti realiomis eismo sąlygomis, mažinant degalų sunaudojimą ir išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į transporto priemonės variklio sūkių skaičių, laiku perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę; vairavimo instruktorius atsitiktinumo principu parenka maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės vietos iki vairavimo mokyklos aikštelės, siekiant įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu: keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.); artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas; artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas, pasirinkdamas saugų pravažiavimo greitį, kad pervažoje atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža); įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą; taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje;
3.3.4. vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis nustatomas vadovaujantis Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo nuostatomis;
3.3.5. prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius privalomai patikrina mokinio asmens tapatybę, supažindina jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu;
3.3.7. vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas įrašomas į individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo mokymo lapą).

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Pasikeitus vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, šios taisyklės iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems pakeitimams.
                                  _______________